ด่านศุลกากรจันทบุรี
Chanthaburi Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 21 เข้าชมวันนี้
  • 3,972 เข้าชมเดือนนี้
  • 68,693 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ 039-411-460-1 โทรสาร : 0-3941-1462

เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ของอะไรที่ต้องเสียภาษี?24 มกราคม 2567 18:13:2524
2 การตรวจสินค้าของนักท่องเที่ยว (VAT REFUND TOURISTS)19 มกราคม 2567 17:18:3236
3 เอกสารค้ำประกัน (เอ.ที.คาร์เนท์)19 มกราคม 2567 17:14:2934
4 ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรศุลกากร '' สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป ที่นำเข้ามาทั้งคัน ''19 มกราคม 2567 17:12:1129
5 การยกเว้นอากร '' กากถั่วเหลือง "19 มกราคม 2567 17:08:3231
6 ประกาศ ข้อปฏิบัติในการเดินทางเข้า-ออกจุดผ่อนปรนการค้าบ้านบึงชนังล่าง15 มิถุนายน 2566 15:34:1673
7 คำสั่งจังหวัด 1993/2566 การเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านบึงชนังล่าง15 มิถุนายน 2566 15:32:1959
8 แนวทางการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรทางบก ตามประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จังหวัดจันทบุรี15 กุมภาพันธ์ 2566 17:30:4875
9 รถในต่างประเทศเข้ามาใช้ในไทย ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.1 ธันวาคม 2565 17:22:3952
10 การนำรถยนต์หรือรถจักรยานต์ไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทางบก1 ธันวาคม 2565 17:18:5473
11 กองมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรเปิดให้บริการนัดหมายขอสอบถามประเภทพิกัดเบื้องต้น1 ธันวาคม 2565 17:09:0269
12 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เกลือเปินสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตราการฯ 6 สิงหาคม 2564 17:41:07130
13 คำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ 2338/2564 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้าออกราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านซับตารี และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนส้ม6 สิงหาคม 2564 17:37:43159
14 คำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ 523/2564 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้าออกราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านซับตารี และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนส้ม17 กุมภาพันธ์ 2564 15:40:24198
15 โครงการ " เราชนะ"10 กุมภาพันธ์ 2564 18:53:07153
16 แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรจันทบุรี6 มกราคม 2564 16:54:39168
17 การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการตรวจปล่อยสินค้านำเข้ามันสำปะหลังของด่านศุลกากรจันทบุรี15 พฤษภาคม 2563 13:58:25257
18 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 192/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำของเข้าทางบกหลายเที่ยวยานพาหนะ และตรวจปล่อยของเป็นบางส่วน (Partly)18 กันยายน 2562 14:40:09242
19 คู่มือการแก้ไขปัญหาการนำเข้ามะม่วง และพืชผลทางการเกษตร จากประเทศกัมพูชา7 มิถุนายน 2562 16:15:52329
20 คู่มือพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม18 เมษายน 2562 18:41:56301
21 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ภายใต้ WTO16 ธันวาคม 2561 10:13:20268
22 คู่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร28 พฤศจิกายน 2561 10:17:05375
23 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ : การนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ปี พ.ศ. 26561-256321 ตุลาคม 2561 10:14:00249
24 คำอธิบายสถานะใบขนสินค้าขาเข้า19 กันยายน 2561 10:55:23947
ผลลัพท์ทั้งหมด 24 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรจันทบุรี
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3941-1460

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรจันทบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรจันทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ