ด่านศุลกากรจันทบุรี
Chanthaburi Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 8 เข้าชมวันนี้
  • 86 เข้าชมเดือนนี้
  • 31,589 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ 039-411-460-1 โทรสาร : 0-3941-1462

ข่าวด่านศุลกากรจันทบุรี


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 256328 ตุลาคม 256329
2 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 256330
3 รายงานกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2563 โครงการจิตอาสาศุลกากรของด่านศุลกากรจันทบุรี24 กันยายน 256337
4 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์กระเป๋าหรือสัมภาระของผู้เดินทาง ณ ศูนย์ราชการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด่านถาวรบ้านผักกาด ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 256319 สิงหาคม 256363
5 ด่านศุลกากรจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดจันทบุรี และกิจกรรมจิตอาสา '' วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก'' 13 สิงหาคม 256348
6 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 2173/2563 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน2 กรกฎาคม 2563107
7 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสาศุลกากร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอเขาคิชฌกูฎ จำนวน 6 แห่ง25 มิถุนายน 256345
8 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง ที่ 8 - 256311 มิถุนายน 256384
9 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสาศุลกากร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 10 มิถุนายน 256350
10 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (ข้าวสารเหนียว) ครั้งที่ 223 เมษายน 256353
11 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (ข้าวสารเหนียว) ครั้งที่ 323 เมษายน 256384
12 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (ข้าวสารเหนียว)21 เมษายน 256354
13 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่963-2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน23 มีนาคม 2563340
14 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201920 มีนาคม 2563106
15 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้าเป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 มีนาคม 2563157
16 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมสินค้าหน้ากากอนามัยลักลอบหนีศุลกากร9 มีนาคม 256352
17 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CRS) มอบแผ่นเสริมซึมซับ แพมเพิส แว่นตา มีดโกนหนวด และน้ำยากันซึม ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี5 มีนาคม 256357
18 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรจันทบุรี3 มีนาคม 256376
19 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนพื้นที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ครั้งที่ 1/256325 กุมภาพันธ์ 256336
20 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (พริกไทยดำแห้ง)18 กุมภาพันธ์ 256370
21 ด่านศุลกากรจันทบุรี รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไว้รัส "โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่"29 มกราคม 2563135
22 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสาศุลกากร ภายใต้นโยบายการกำกับองค์การที่ดีของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 มกราคม 256370
23 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ด่านศุลกากรจันทบุรี มอบแว่นตา, นมผงเด็ก, ที่นอนสูญกาศ, รถเข็นผู้ป่วย, แผ่นซึมซับ ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจันทบุรี7 มกราคม 256352
24 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2562 นายด่านศุลกากรจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมสัมพันธไมตรีและให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง และคณะ ฯ19 พฤศจิกายน 256266
25 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เข้าพบและหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่13 พฤศจิกายน 256253
26 การต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะฯเจ้าหน้าที่ กรมการค้าต่างประเทศ13 พฤศจิกายน 256256
27 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมเพื่อซักซ้อมแผนการทำงานของด่านฯ จันทบุรี13 พฤศจิกายน 256284
28 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 16/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง 7 พฤศจิกายน 256297
29 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เพื่อตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมการตรวจสอบตัดปี ประจำปีงบประมาณ 25621 พฤศจิกายน 256273
30 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ศึกษาดูงานการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ ด่านพรมแดนถาวรบ้านแหลม และด่านพรมแดนบ้านผักกาด24 ตุลาคม 2562150
31 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) มอบแผ่นเสริมซึมซับ ที่นอนสูญญากาศ และรถจักรยาน16 ตุลาคม 256269
32 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 15/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง (ครั้งที่ 3)9 ตุลาคม 256273
33 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 14/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง (ครั้งที่ 2)8 ตุลาคม 256279
34 ประกาศด่านศุลกากรที่ 13-2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง7 ตุลาคม 256283
35 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ดำเนินการส่งมอบของกลางให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา11 กันยายน 256259
36 ** เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน **4 กันยายน 256254
37 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.25624 กันยายน 256259
38 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เข้าตรวจร่วมสินค้าเกษตร ณ จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี26 สิงหาคม 256282
39 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกิจกรรม "โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์"23 สิงหาคม 256246
40 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้ให้การต้อนรับ พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ประจำจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสวนส้ม16 สิงหาคม 2562102
41 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) *** มอบแผ่นซึมซับให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี7 สิงหาคม 256267
42 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) *** มอบข้าวสาร พัดลม ชุดโกนหนวด30 กรกฎาคม 256270
43 ++ ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ทำการด่านฯ จันทบุรี และร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสอง มอบให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ++30 กรกฎาคม 256263
44 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจพบกระเป๋าสตรีลักษณะคล้ายของปลอม หรือลอกเรียนแบบเครื่องหมายการค้า รวม 60 ใบ8 กรกฎาคม 256255
45 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมแว่นตาเมืองกำเนิดต่างประเทศ18 มิถุนายน 256278
46 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "โครงการ Green Customs" วันคล้ายสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี ***6 มิถุนายน 2562126
47 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี5 มิถุนายน 256253
48 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะฯ31 พฤษภาคม 256263
49 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณที่ทำการด่านศุลกากรจันทบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมศุลกากร ปีที่ 145 ตามโครงการ Green Customs24 พฤษภาคม 256285
50 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ROCB,และ JICA เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน23 พฤษภาคม 256253
51 เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 15.30 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดพระสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี 11 พฤษภาคม 256259
52 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนพื้นที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ครั้งที่ 1/256224 เมษายน 256261
53 ด่านศุลการกรจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพลับ จ.จันทบุรี10 เมษายน 256282
54 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, จัดกิจกรรม CSR ร่วมกันทำความสะอาด ทาสีรั้ว9 เมษายน 2562102
55 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี ถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ e-Leave ***4 เมษายน 2562104
56 +++ ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2562 +++4 เมษายน 256273
57 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารคลังจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเก็บขยะในโครงการ "รักษ์ทะเลจันท์@สุขทุกวันที่จันทบุรี"13 มีนาคม 256287
58 ด่านศุลกากรจันทบุรี ทำบุญตักบาตร และจัดกิจกรรม CSR มอบแผ่นเสริมซึมซับ12 มีนาคม 256299
59 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR ***22 กุมภาพันธ์ 256272
60 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมผู้ประกอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์30 มกราคม 2562145
61 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 19.30 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมบุหรี่ต่างประเทศล็อตใหญ๋10 มกราคม 2562248
62 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 09.30 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 127 กระสอบ น้ำหนัก 7,620 กิโลกรัม มูลค่ารวมอากร 74,295 บาท8 มกราคม 2562140
63 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับสำนักงานเทศบาล ต.มะขาม8 มกราคม 2562116
64 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ด่านศุลากรจันทบุรี ตรวจเยี่ยมประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 25622 มกราคม 256291
65 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดเมล็ดข้าวโพด ซุกซ่อนมากับใบขนสินค้าหัวมันสด24 ธันวาคม 256197
66 วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี โดยคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ขนาดพิกัด 60 ตัน 19 ธันวาคม 256176
67 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดเมล็ดกาแฟ ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 12 ธันวาคม 2561106
68 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ด่านศุลการจันทบุรีประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านและแนวทางป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง4 ธันวาคม 256179
69 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 ด่านศุลกากรจันทบุรี เชิญผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าเกษตร ตัวแทนออกของ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพพืชจันทบุรี เพื่อหารือแนวทางการนำเข้ามันสำปะหลังและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง20 พฤศจิกายน 2561105
70 ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้จัดประชุมร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และตัวแทนออกของ18 ตุลาคม 2561141
71 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา คบจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ด่านศุลกากรจันทบุรี17 กันยายน 2561221
72 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ด่านศุลกากรจันทบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ในการทำบุญด่านศุลกากรจันทบุรี31 สิงหาคม 2561199
73 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.15 น.นายด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี17 สิงหาคม 2561172
74 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดพริกไทยดำ ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16 สิงหาคม 2561120
75 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรี12 สิงหาคม 2561103
76 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561 ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด10 สิงหาคม 2561111
77 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดพริกไทย กากพริกไทย ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร24 กรกฎาคม 2561141
78 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ' พัฒนาไหล่ทาง ถนนสาย 317 (จันทบุรี - สระแก้ว)23 กรกฎาคม 2561165
79 ด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทปษ.ชูชัย อุดมโภชน์ ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุโครงการ CCTV10 กรกฎาคม 2561158
80 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดสินค้าพริกไทยลักลอบหนีศุลกากร2 กรกฎาคม 2561459
81 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 นายด่านศุลกากรจันทบุรี หัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ผู้ประกอบการ และตัวแทนออกของร่วมกันประชุม27 มิถุนายน 2561196
82 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมบริจาคแว่นสายตา ยาดม และน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน 'พิธีเปิดอาคารปัญญาวราภรณ์' โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จ.จันทบุรี15 มิถุนายน 2561181
83 เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย. 61 ด่านศุลกากรจันทบุรี ให้การต้อนรับนายฤทธิ์ ศยามนนท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พร้อมด้วย นางวัชราพร เธียนชัยวัฒนา ผอ.ส่วนโครงสร้างอัตราอากร และนางอัมพิกา จันทร์ผ่อง หน.ฝ่ายอัตราอากรทั8 มิถุนายน 2561446
84 วันที่ 1 มิ.ย. 61 ด่านศุลกากรจันทบุรี เข้าร่วมประชุม เรื่อง การเข้าปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนถาวรบ้านผักกาด (OSS) โดยมี นายวันชัย ชำเกิด นายกเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เป็นประธานการประชุม1 มิถุนายน 2561271
85 เมื่อวันที่ 22-23 พ.ค.61 ด่านศุลกากรจันทบุรี เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ในพื้่นที่จังหวัดจันทบุรี27 พฤษภาคม 2561264
86 วันที่ 15-16 พ.ค. 61 นายอานุภาพ หอมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เป็นผู้แทน ผอ.ศภ.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 21 (RBC - 21) ณ โรงแรม เค.พี.แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี15 พฤษภาคม 2561244
87 >>> ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.นย.จันทบุรี จับกุมกระเทียมต่างประเทศ หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร จำนวน 349 กระสอบ น้ำหนักรวม 6,980 กิโลกรัม 8 พฤษภาคม 2561273
88 วันที่ 4 พ.ค.61 ด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว 'โครงการจัดหาทุนปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับศูนย์มะเร็ง'4 พฤษภาคม 2561130
89 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 3/2561 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว (ครั้งที่ 3)17 เมษายน 2561169
90 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดจันทบุรี เข้ารดน้ำขอพร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี17 เมษายน 2561163
91 ด่านศุลกากรจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256117 เมษายน 2561150
92 +++ ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 +++9 เมษายน 2561104
93 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรม มอบหลอดไฟ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 200 ชุด และแว่นสายตา จำนวน 100 อัน ให้กับโรงพบาลมะขาม โดยนายแพทย์ รัฐวุฒิ ศรีสิงหเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม และคณะฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ด่านศุลกากรจันทบุรี29 มีนาคม 2561163
94 คณะกรรมการทำลายของกลาง ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้ร่วมกันทำลายเครื่องเลื่อยโซ่ พร้อมอุปกรณ์ของกลาง จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีการใช้รถบดถนน เหยียบทับทำลาย ณ ลานปูนข้างอาคารศุลกากรจันทบุรี21 มีนาคม 2561144
95 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 2/2561 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว (ครั้งที่ 2)20 มีนาคม 2561177
96 นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ นายด่านศุลกากรจันทบุรี นายทินวัฒน์ ศิลารักษ์ หน.ฝบศ.2 นายเลิศชาย ทองเย็น หน.ฝปป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าพบ พลเรือตรี เทวินทร์ ศิลปชัย เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา 19 มีนาคม 2561469
97 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และสื่่อสารเรียนการสอนให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านสวนส้ม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี17 มีนาคม 2561105
98 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ นายด่านศุลกากรจันทบุรี ได้ประชุมผู้ประกอบการ ชิปปิ้ง และตัวแทนออกของ 24 กุมภาพันธ์ 2561229
99 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 1/2561 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว24 กุมภาพันธ์ 2561284
100 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรม 'Big Cleaning Day'10 กุมภาพันธ์ 2561155
ผลลัพท์ทั้งหมด 148 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรจันทบุรี
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3941-1460

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรจันทบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรจันทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ