ด่านศุลกากรจันทบุรี
Chanthaburi Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 62 เข้าชมวันนี้
  • 373 เข้าชมเดือนนี้
  • 28,063 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ 039-411-460-1 โทรสาร : 0-3941-1462

ข่าวด่านศุลกากรจันทบุรี


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 2173/2563 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน2 กรกฎาคม 256362
2 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสาศุลกากร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอเขาคิชฌกูฎ จำนวน 6 แห่ง25 มิถุนายน 256320
3 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง ที่ 8 - 256311 มิถุนายน 256345
4 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสาศุลกากร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 10 มิถุนายน 256326
5 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (ข้าวสารเหนียว) ครั้งที่ 223 เมษายน 256325
6 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (ข้าวสารเหนียว) ครั้งที่ 323 เมษายน 256357
7 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (ข้าวสารเหนียว)21 เมษายน 256327
8 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่963-2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน23 มีนาคม 2563310
9 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201920 มีนาคม 256385
10 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้าเป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 มีนาคม 2563144
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมสินค้าหน้ากากอนามัยลักลอบหนีศุลกากร9 มีนาคม 256336
12 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CRS) มอบแผ่นเสริมซึมซับ แพมเพิส แว่นตา มีดโกนหนวด และน้ำยากันซึม ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี5 มีนาคม 256330
13 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรจันทบุรี3 มีนาคม 256346
14 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนพื้นที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ครั้งที่ 1/256325 กุมภาพันธ์ 256322
15 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (พริกไทยดำแห้ง)18 กุมภาพันธ์ 256340
16 ด่านศุลกากรจันทบุรี รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไว้รัส "โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่"29 มกราคม 2563120
17 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสาศุลกากร ภายใต้นโยบายการกำกับองค์การที่ดีของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 มกราคม 256351
18 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ด่านศุลกากรจันทบุรี มอบแว่นตา, นมผงเด็ก, ที่นอนสูญกาศ, รถเข็นผู้ป่วย, แผ่นซึมซับ ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจันทบุรี7 มกราคม 256334
19 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2562 นายด่านศุลกากรจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมสัมพันธไมตรีและให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง และคณะ ฯ19 พฤศจิกายน 256250
20 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เข้าพบและหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่13 พฤศจิกายน 256238
21 การต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะฯเจ้าหน้าที่ กรมการค้าต่างประเทศ13 พฤศจิกายน 256242
22 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมเพื่อซักซ้อมแผนการทำงานของด่านฯ จันทบุรี13 พฤศจิกายน 256264
23 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 16/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง 7 พฤศจิกายน 256264
24 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เพื่อตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมการตรวจสอบตัดปี ประจำปีงบประมาณ 25621 พฤศจิกายน 256257
25 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ศึกษาดูงานการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ ด่านพรมแดนถาวรบ้านแหลม และด่านพรมแดนบ้านผักกาด24 ตุลาคม 2562124
26 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) มอบแผ่นเสริมซึมซับ ที่นอนสูญญากาศ และรถจักรยาน16 ตุลาคม 256240
27 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 15/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง (ครั้งที่ 3)9 ตุลาคม 256249
28 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 14/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง (ครั้งที่ 2)8 ตุลาคม 256253
29 ประกาศด่านศุลกากรที่ 13-2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง7 ตุลาคม 256254
30 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ดำเนินการส่งมอบของกลางให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา11 กันยายน 256241
31 ** เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน **4 กันยายน 256240
32 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.25624 กันยายน 256243
33 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เข้าตรวจร่วมสินค้าเกษตร ณ จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี26 สิงหาคม 256254
34 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกิจกรรม "โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์"23 สิงหาคม 256238
35 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้ให้การต้อนรับ พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ประจำจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสวนส้ม16 สิงหาคม 256287
36 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) *** มอบแผ่นซึมซับให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี7 สิงหาคม 256250
37 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) *** มอบข้าวสาร พัดลม ชุดโกนหนวด30 กรกฎาคม 256257
38 ++ ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ทำการด่านฯ จันทบุรี และร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสอง มอบให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ++30 กรกฎาคม 256253
39 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจพบกระเป๋าสตรีลักษณะคล้ายของปลอม หรือลอกเรียนแบบเครื่องหมายการค้า รวม 60 ใบ8 กรกฎาคม 256250
40 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมแว่นตาเมืองกำเนิดต่างประเทศ18 มิถุนายน 256271
41 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "โครงการ Green Customs" วันคล้ายสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี ***6 มิถุนายน 2562110
42 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี5 มิถุนายน 256246
43 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะฯ31 พฤษภาคม 256257
44 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณที่ทำการด่านศุลกากรจันทบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมศุลกากร ปีที่ 145 ตามโครงการ Green Customs24 พฤษภาคม 256274
45 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ROCB,และ JICA เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน23 พฤษภาคม 256242
46 เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 15.30 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดพระสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี 11 พฤษภาคม 256254
47 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนพื้นที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ครั้งที่ 1/256224 เมษายน 256253
48 ด่านศุลการกรจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพลับ จ.จันทบุรี10 เมษายน 256276
49 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, จัดกิจกรรม CSR ร่วมกันทำความสะอาด ทาสีรั้ว9 เมษายน 256290
50 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี ถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ e-Leave ***4 เมษายน 256297
51 +++ ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2562 +++4 เมษายน 256268
52 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารคลังจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเก็บขยะในโครงการ "รักษ์ทะเลจันท์@สุขทุกวันที่จันทบุรี"13 มีนาคม 256282
53 ด่านศุลกากรจันทบุรี ทำบุญตักบาตร และจัดกิจกรรม CSR มอบแผ่นเสริมซึมซับ12 มีนาคม 256293
54 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR ***22 กุมภาพันธ์ 256266
55 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมผู้ประกอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์30 มกราคม 2562134
56 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 19.30 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมบุหรี่ต่างประเทศล็อตใหญ๋10 มกราคม 2562238
57 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 09.30 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 127 กระสอบ น้ำหนัก 7,620 กิโลกรัม มูลค่ารวมอากร 74,295 บาท8 มกราคม 2562131
58 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับสำนักงานเทศบาล ต.มะขาม8 มกราคม 2562109
59 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ด่านศุลากรจันทบุรี ตรวจเยี่ยมประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 25622 มกราคม 256284
60 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดเมล็ดข้าวโพด ซุกซ่อนมากับใบขนสินค้าหัวมันสด24 ธันวาคม 256191
61 วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี โดยคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ขนาดพิกัด 60 ตัน 19 ธันวาคม 256171
62 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดเมล็ดกาแฟ ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 12 ธันวาคม 256193
63 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ด่านศุลการจันทบุรีประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านและแนวทางป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง4 ธันวาคม 256173
64 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 ด่านศุลกากรจันทบุรี เชิญผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าเกษตร ตัวแทนออกของ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพพืชจันทบุรี เพื่อหารือแนวทางการนำเข้ามันสำปะหลังและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง20 พฤศจิกายน 256199
65 ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้จัดประชุมร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และตัวแทนออกของ18 ตุลาคม 2561133
66 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา คบจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ด่านศุลกากรจันทบุรี17 กันยายน 2561213
67 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ด่านศุลกากรจันทบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ในการทำบุญด่านศุลกากรจันทบุรี31 สิงหาคม 2561176
68 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.15 น.นายด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี17 สิงหาคม 2561152
69 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดพริกไทยดำ ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16 สิงหาคม 2561108
70 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรี12 สิงหาคม 256195
71 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561 ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด10 สิงหาคม 2561107
72 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดพริกไทย กากพริกไทย ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร24 กรกฎาคม 2561129
73 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา 'เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ' พัฒนาไหล่ทาง ถนนสาย 317 (จันทบุรี - สระแก้ว)23 กรกฎาคม 2561156
74 ด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทปษ.ชูชัย อุดมโภชน์ ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุโครงการ CCTV10 กรกฎาคม 2561143
75 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดสินค้าพริกไทยลักลอบหนีศุลกากร2 กรกฎาคม 2561438
76 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 นายด่านศุลกากรจันทบุรี หัวหน้าด่านตรวจพืชจันทบุรี และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ผู้ประกอบการ และตัวแทนออกของร่วมกันประชุม27 มิถุนายน 2561178
77 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมบริจาคแว่นสายตา ยาดม และน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน 'พิธีเปิดอาคารปัญญาวราภรณ์' โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จ.จันทบุรี15 มิถุนายน 2561165
78 เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย. 61 ด่านศุลกากรจันทบุรี ให้การต้อนรับนายฤทธิ์ ศยามนนท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พร้อมด้วย นางวัชราพร เธียนชัยวัฒนา ผอ.ส่วนโครงสร้างอัตราอากร และนางอัมพิกา จันทร์ผ่อง หน.ฝ่ายอัตราอากรทั8 มิถุนายน 2561363
79 วันที่ 1 มิ.ย. 61 ด่านศุลกากรจันทบุรี เข้าร่วมประชุม เรื่อง การเข้าปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนถาวรบ้านผักกาด (OSS) โดยมี นายวันชัย ชำเกิด นายกเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เป็นประธานการประชุม1 มิถุนายน 2561249
80 เมื่อวันที่ 22-23 พ.ค.61 ด่านศุลกากรจันทบุรี เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ในพื้่นที่จังหวัดจันทบุรี27 พฤษภาคม 2561240
81 วันที่ 15-16 พ.ค. 61 นายอานุภาพ หอมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เป็นผู้แทน ผอ.ศภ.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 21 (RBC - 21) ณ โรงแรม เค.พี.แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี15 พฤษภาคม 2561226
82 >>> ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.นย.จันทบุรี จับกุมกระเทียมต่างประเทศ หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร จำนวน 349 กระสอบ น้ำหนักรวม 6,980 กิโลกรัม 8 พฤษภาคม 2561250
83 วันที่ 4 พ.ค.61 ด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว 'โครงการจัดหาทุนปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับศูนย์มะเร็ง'4 พฤษภาคม 2561126
84 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 3/2561 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว (ครั้งที่ 3)17 เมษายน 2561163
85 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2561 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัดจันทบุรี เข้ารดน้ำขอพร นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี17 เมษายน 2561149
86 ด่านศุลกากรจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256117 เมษายน 2561140
87 +++ ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 +++9 เมษายน 256198
88 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรม มอบหลอดไฟ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 200 ชุด และแว่นสายตา จำนวน 100 อัน ให้กับโรงพบาลมะขาม โดยนายแพทย์ รัฐวุฒิ ศรีสิงหเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม และคณะฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ด่านศุลกากรจันทบุรี29 มีนาคม 2561151
89 คณะกรรมการทำลายของกลาง ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้ร่วมกันทำลายเครื่องเลื่อยโซ่ พร้อมอุปกรณ์ของกลาง จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีการใช้รถบดถนน เหยียบทับทำลาย ณ ลานปูนข้างอาคารศุลกากรจันทบุรี21 มีนาคม 2561133
90 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 2/2561 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว (ครั้งที่ 2)20 มีนาคม 2561166
91 นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ นายด่านศุลกากรจันทบุรี นายทินวัฒน์ ศิลารักษ์ หน.ฝบศ.2 นายเลิศชาย ทองเย็น หน.ฝปป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ เข้าพบ พลเรือตรี เทวินทร์ ศิลปชัย เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา 19 มีนาคม 2561406
92 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และสื่่อสารเรียนการสอนให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านสวนส้ม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี17 มีนาคม 256195
93 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ นายด่านศุลกากรจันทบุรี ได้ประชุมผู้ประกอบการ ชิปปิ้ง และตัวแทนออกของ 24 กุมภาพันธ์ 2561196
94 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 1/2561 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว24 กุมภาพันธ์ 2561274
95 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรม 'Big Cleaning Day'10 กุมภาพันธ์ 2561148
96 นายสุรเดช ตรงศิริวิบูลย์ นายด่านศุลกากรจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะฯ5 กุมภาพันธ์ 2561297
97 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหม พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนบ้านผักกาด5 กุมภาพันธ์ 2561228
98 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา นายด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยนางเมรินี โมรมัต นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันต้อนรับ นายสุชาติ สินรัตน์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ และคณะ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรจันทบุรี25 ธันวาคม 2560195
99 การอำนวยความสะดวกทางการค้า ลดค่าใช้จ่ายในระบบโลจิสติกส์ ลดการลักลอบหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้ามข้อกำกัด เมื่อคราวประชุม The Kick-Off Regional Customs Meeting ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรกัมพูชา22 ธันวาคม 2560453
100 ด่านศุลกากรจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน 'ปั่นเขาสู่เขา สอยดาว กัมพูชา'17 ธันวาคม 2560195
ผลลัพท์ทั้งหมด 143 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรจันทบุรี
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3941-1460

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรจันทบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรจันทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ