ด่านศุลกากรจันทบุรี
Chanthaburi Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 25 เข้าชมวันนี้
  • 465 เข้าชมเดือนนี้
  • 37,068 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ 039-411-460-1 โทรสาร : 0-3941-1462

ข่าวด่านศุลกากรจันทบุรี


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายนิโรจน์ โง้วเจริญสุข นายด่านศุลกากรจันทบุรีได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการร้องเรียนชาวเกษตรกรจันทบุรี การลักลอบนำมังคุดเข้าโดยผิดกฎหมาย17 มิถุนายน 25646
2 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25643 มิถุนายน 256421
3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายนิโรจน์ โง้วเจริญสุข นายด่านศุลกากรจันทบุรี เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ร่วมกับนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 24 พฤษภาคม 256424
4 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมสินค้าประเภท หน้ากากอนามัย เมืองกำเนิดต่างประเทศ13 พฤษภาคม 256434
5 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมสินค้าประเภท หน้ากากอนามัย เมืองกำเนิดต่างประเทศ13 พฤษภาคม 256437
6 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายนิโรจน์ โง้วเจริญสุข นายด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบช่องทางผ่านแดนจังหวัดจันทบุรี5 พฤษภาคม 256450
7 วันที่ 22 เมษายน 2564 นายนิโรจน์ โง้วเจริญสุข นายด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมอบหน้ากากอนามัย พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้แทนของโรงพยาบาลพระปกเกล้า22 เมษายน 256462
8 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมสินค้าประเภท หน้ากากอนามัย เมืองกำเนิดต่างประเทศ19 เมษายน 256422
9 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมสินค้าประเภท หน้ากากอนามัย เมืองกำเนิดต่างประเทศ19 เมษายน 256432
10 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมสินค้าประเภท บุหรี่ต่างประเทศ ยี่ห้อ Texas 5 ยี่ห้อ Marlboro และ ยี่ห้อ Gold seal 8 เมษายน 256429
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมสินค้าประเภท พริกไทยดำแห้ง เมืองกำเนิดต่างประเทศ1 เมษายน 256427
12 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมสินค้าประเภท บุหรี่ต่างประเทศ ยี่ห้อ Capital1 เมษายน 256429
13 ด่านศุลกากรจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภาและคณะ29 มีนาคม 256429
14 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดประชุม ครอ. ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่่ ครั้งที่ 1/256426 มีนาคม 256424
15 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายนิโรจน์ โง้วเจริญสุข นายด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมอบหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่าง ๆ ให้กับตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี22 มีนาคม 256439
16 ด่านศุลกากรจันทบุรีจับกุมสินค้าประเภท บุหรี่คล้าย Blue Ice ยี่ห้อ Esse และ ยี่ห้อ Oris Pulse11 มีนาคม 256435
17 ด่านศุลกากรจันทบุรีจับกุมสินค้าประเภท รองเท้าต่างประเทศ ลักษณะคล้ายของปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ Nike11 มีนาคม 256460
18 ด่านศุลกากรจันทบุรีจับกุมสินค้าประเภท บุหรี่คล้าย ยี่ห้อ กรองทิพย์ SMS Wonder s15 มกราคม 256466
19 การดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)25 ธันวาคม 256355
20 วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนิโรจน์ โง้วเจริญสุข นายด่านศุลกากรจันทบุรี ผอ.ส่วนฯ หน.ฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้ร่วมกันดำเนินการ จัดกิจกรรม Big Cleaning day 24 ธันวาคม 256345
21 วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นาวาเอกสุเทพ พงษ์ศรีกุล หัวหน้าควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดจันทบุรี ศรชล. ภาค.1 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรจันทบุรี23 ธันวาคม 256348
22 ด่านศุลกากรจันทบุรีจับกุมสินค้าประเภทเสื้อผ้า เลียนแบบเครื่องหมายการค้า 23 ธันวาคม 256342
23 หน่วยงานตัวอย่างการดำเนินงานกิจกรรมตามตัวชี้วัด 'โครงการคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563'15 ธันวาคม 256332
24 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 256328 ตุลาคม 256357
25 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 15 ตุลาคม 256360
26 รายงานกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2563 โครงการจิตอาสาศุลกากรของด่านศุลกากรจันทบุรี24 กันยายน 256362
27 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์กระเป๋าหรือสัมภาระของผู้เดินทาง ณ ศูนย์ราชการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด่านถาวรบ้านผักกาด ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 256319 สิงหาคม 2563107
28 ด่านศุลกากรจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จังหวัดจันทบุรี และกิจกรรมจิตอาสา '' วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก'' 13 สิงหาคม 256370
29 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 2173/2563 เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน2 กรกฎาคม 2563209
30 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสาศุลกากร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอเขาคิชฌกูฎ จำนวน 6 แห่ง25 มิถุนายน 256374
31 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง ที่ 8 - 256311 มิถุนายน 2563136
32 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสาศุลกากร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 10 มิถุนายน 256373
33 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (ข้าวสารเหนียว) ครั้งที่ 223 เมษายน 256388
34 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (ข้าวสารเหนียว) ครั้งที่ 323 เมษายน 2563130
35 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (ข้าวสารเหนียว)21 เมษายน 2563103
36 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่963-2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน23 มีนาคม 2563445
37 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201920 มีนาคม 2563133
38 คำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้าเป็นการชั่วคราว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 มีนาคม 2563183
39 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมสินค้าหน้ากากอนามัยลักลอบหนีศุลกากร9 มีนาคม 256381
40 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CRS) มอบแผ่นเสริมซึมซับ แพมเพิส แว่นตา มีดโกนหนวด และน้ำยากันซึม ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี5 มีนาคม 256388
41 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรจันทบุรี3 มีนาคม 2563130
42 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนพื้นที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ครั้งที่ 1/256325 กุมภาพันธ์ 256362
43 ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง (พริกไทยดำแห้ง)18 กุมภาพันธ์ 2563125
44 ด่านศุลกากรจันทบุรี รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไว้รัส "โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่"29 มกราคม 2563158
45 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสาศุลกากร ภายใต้นโยบายการกำกับองค์การที่ดีของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 มกราคม 256390
46 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ด่านศุลกากรจันทบุรี มอบแว่นตา, นมผงเด็ก, ที่นอนสูญกาศ, รถเข็นผู้ป่วย, แผ่นซึมซับ ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจันทบุรี7 มกราคม 256380
47 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2562 นายด่านศุลกากรจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมสัมพันธไมตรีและให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง และคณะ ฯ19 พฤศจิกายน 256292
48 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้เข้าพบและหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่13 พฤศจิกายน 256275
49 การต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะฯเจ้าหน้าที่ กรมการค้าต่างประเทศ13 พฤศจิกายน 256280
50 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมเพื่อซักซ้อมแผนการทำงานของด่านฯ จันทบุรี13 พฤศจิกายน 2562110
51 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 16/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง 7 พฤศจิกายน 2562146
52 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ เพื่อตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมการตรวจสอบตัดปี ประจำปีงบประมาณ 25621 พฤศจิกายน 2562100
53 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ศึกษาดูงานการค้าชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ ด่านพรมแดนถาวรบ้านแหลม และด่านพรมแดนบ้านผักกาด24 ตุลาคม 2562201
54 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) มอบแผ่นเสริมซึมซับ ที่นอนสูญญากาศ และรถจักรยาน16 ตุลาคม 256288
55 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 15/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง (ครั้งที่ 3)9 ตุลาคม 2562102
56 ประกาศด่านศุลกากรจันทบุรี ที่ 14/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง (ครั้งที่ 2)8 ตุลาคม 2562113
57 ประกาศด่านศุลกากรที่ 13-2562 เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง7 ตุลาคม 2562108
58 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ดำเนินการส่งมอบของกลางให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา11 กันยายน 256280
59 ** เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน **4 กันยายน 256274
60 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.25624 กันยายน 256279
61 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เข้าตรวจร่วมสินค้าเกษตร ณ จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี26 สิงหาคม 2562176
62 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกิจกรรม "โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์"23 สิงหาคม 256265
63 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้ให้การต้อนรับ พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ประจำจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสวนส้ม16 สิงหาคม 2562131
64 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) *** มอบแผ่นซึมซับให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี7 สิงหาคม 256290
65 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) *** มอบข้าวสาร พัดลม ชุดโกนหนวด30 กรกฎาคม 256295
66 ++ ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าที่ทำการด่านฯ จันทบุรี และร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสอง มอบให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ++30 กรกฎาคม 256284
67 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจพบกระเป๋าสตรีลักษณะคล้ายของปลอม หรือลอกเรียนแบบเครื่องหมายการค้า รวม 60 ใบ8 กรกฎาคม 256278
68 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมแว่นตาเมืองกำเนิดต่างประเทศ18 มิถุนายน 256299
69 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "โครงการ Green Customs" วันคล้ายสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี ***6 มิถุนายน 2562151
70 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี5 มิถุนายน 256278
71 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะฯ31 พฤษภาคม 256287
72 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณที่ทำการด่านศุลกากรจันทบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมศุลกากร ปีที่ 145 ตามโครงการ Green Customs24 พฤษภาคม 2562104
73 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ROCB,และ JICA เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน23 พฤษภาคม 256274
74 เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 15.30 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดพระสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี 11 พฤษภาคม 256281
75 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนพื้นที่ด่านศุลกากรจันทบุรี ครั้งที่ 1/256224 เมษายน 256282
76 ด่านศุลการกรจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพลับ จ.จันทบุรี10 เมษายน 2562105
77 ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, จัดกิจกรรม CSR ร่วมกันทำความสะอาด ทาสีรั้ว9 เมษายน 2562125
78 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี ถ่ายทอดความรู้การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ e-Leave ***4 เมษายน 2562122
79 +++ ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2562 +++4 เมษายน 256295
80 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารคลังจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเก็บขยะในโครงการ "รักษ์ทะเลจันท์@สุขทุกวันที่จันทบุรี"13 มีนาคม 2562110
81 ด่านศุลกากรจันทบุรี ทำบุญตักบาตร และจัดกิจกรรม CSR มอบแผ่นเสริมซึมซับ12 มีนาคม 2562125
82 *** ด่านศุลกากรจันทบุรี จัดกิจกรรม CSR ***22 กุมภาพันธ์ 256295
83 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี ประชุมผู้ประกอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์30 มกราคม 2562173
84 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 19.30 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี จับกุมบุหรี่ต่างประเทศล็อตใหญ๋10 มกราคม 2562275
85 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 09.30 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 127 กระสอบ น้ำหนัก 7,620 กิโลกรัม มูลค่ารวมอากร 74,295 บาท8 มกราคม 2562164
86 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ด่านศุลกากรจันทบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับสำนักงานเทศบาล ต.มะขาม8 มกราคม 2562151
87 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ด่านศุลากรจันทบุรี ตรวจเยี่ยมประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 25622 มกราคม 2562114
88 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดเมล็ดข้าวโพด ซุกซ่อนมากับใบขนสินค้าหัวมันสด24 ธันวาคม 2561120
89 วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ด่านศุลกากรจันทบุรี โดยคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ขนาดพิกัด 60 ตัน 19 ธันวาคม 256195
90 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดเมล็ดกาแฟ ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 12 ธันวาคม 2561133
91 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ด่านศุลการจันทบุรีประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านและแนวทางป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง4 ธันวาคม 2561100
92 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 ด่านศุลกากรจันทบุรี เชิญผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าเกษตร ตัวแทนออกของ และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพพืชจันทบุรี เพื่อหารือแนวทางการนำเข้ามันสำปะหลังและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง20 พฤศจิกายน 2561132
93 ด่านศุลกากรจันทบุรี ได้จัดประชุมร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และตัวแทนออกของ18 ตุลาคม 2561166
94 คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณา คบจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ด่านศุลกากรจันทบุรี17 กันยายน 2561249
95 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ด่านศุลกากรจันทบุรี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ในการทำบุญด่านศุลกากรจันทบุรี31 สิงหาคม 2561233
96 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.15 น.นายด่านศุลกากรจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี17 สิงหาคม 2561207
97 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดพริกไทยดำ ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร 16 สิงหาคม 2561150
98 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรี12 สิงหาคม 2561126
99 ด่านศุลกากรจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561 ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด10 สิงหาคม 2561131
100 ด่านศุลกากรจันทบุรี ตรวจยึดพริกไทย กากพริกไทย ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร24 กรกฎาคม 2561173
ผลลัพท์ทั้งหมด 171 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรจันทบุรี
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3941-1460

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรจันทบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรจันทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ