ด่านศุลกากรจันทบุรี
Chanthaburi Customs House
 

พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขั้นตอนการขอใบอนุญาต

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แจ้งช่องทางการแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนำเข้าผ่านระบบคำขอกลาง NSW7 มิถุนายน 2560 12:25:25257
2 ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าอาหาร6 มิถุนายน 2560 14:11:16329
3 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ อาหาร ยา เครื่องสำอาง6 มิถุนายน 2560 14:09:49320
4 ขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่นำเข้า/การขอรับเลขสารบบผลิตภัณฑ์/การแสดงฉลาก6 มิถุนายน 2560 14:09:05327
5 คู่มือเกี่ยวกับการขออนุญาตินำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร6 มิถุนายน 2560 14:07:49331
6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.25566 มิถุนายน 2560 14:06:30260
7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.25226 มิถุนายน 2560 14:05:51211
8 พรบ.อาหาร พ.ศ.25226 มิถุนายน 2560 14:05:09382
ผลลัพท์ทั้งหมด 8 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรจันทบุรี
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3941-1460

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรจันทบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรจันทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ