ด่านศุลกากรจันทบุรี
Chanthaburi Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 28 เข้าชมวันนี้
  • 609 เข้าชมเดือนนี้
  • 60,040 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ 039-411-460-1 โทรสาร : 0-3941-1462

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประจำเดิอน สิงหาคม 256611 กันยายน 2566 10:54:4117
2 ประจำเดือน กรกฎาคม 256610 สิงหาคม 2566 08:24:3527
3 ประจำเดือน มิถุนายน 25667 กรกฎาคม 2566 11:46:0034
4 ประจำเดือน พฤษภาคม 256615 มิถุนายน 2566 15:16:1930
5 ประจำเดือน เมษายน 256611 พฤษภาคม 2566 10:54:1530
6 ประจำเดือน มีนาคม 256610 เมษายน 2566 17:12:3442
7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25669 มีนาคม 2566 18:50:3051
8 ประจำเดือน มกราคม 256627 กุมภาพันธ์ 2566 18:29:3776
9 ประจำเดือน ธันวาคม 25659 มกราคม 2566 17:31:4056
10 ประจำเดือน พฤศจิกายน 25657 ธันวาคม 2565 13:52:3038
11 ประจำเดือน ตุลาคม 25655 พฤศจิกายน 2565 18:00:2141
12 ประจำเดือน กันยายน 25656 ตุลาคม 2565 17:59:1028
13 ประจำเดิอน สิงหาคม 25652 กันยายน 2565 14:16:0330
14 ประจำเดือน กรกฎาคม 25655 สิงหาคม 2565 17:36:5840
15 ประจำเดือน มิถุนายน 25658 กรกฎาคม 2565 17:05:1734
16 ประจำเดือน พฤษภาคม 25656 มิถุนายน 2565 09:26:1245
17 ประจำเดือน เมษายน 256511 พฤษภาคม 2565 18:49:0945
18 ประจำเดือน มีนาคม 25658 เมษายน 2565 11:38:4045
19 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25658 มีนาคม 2565 11:03:1550
20 ประจำเดือน มกราคม 25654 กุมภาพันธ์ 2565 09:11:4958
21 ประจำเดือน ธันวาคม 25646 มกราคม 2565 13:48:2063
22 ประจำเดือน พฤศจิกายน 256413 ธันวาคม 2564 17:00:0456
23 ประจำเดือน ตุลาคม 256413 ธันวาคม 2564 16:58:0049
24 ประจำเดือน กันยายน 25646 ตุลาคม 2564 17:27:2356
25 ประจำเดือน สิงหาคม 25648 กันยายน 2564 17:35:0173
26 ประจำเดือน กรกฎาคม 25644 สิงหาคม 2564 18:10:09105
27 ประจำเดือน มิถุนายน 25646 กรกฎาคม 2564 11:26:1488
28 ประจำเดือน พฤษภาคม 25643 มิถุนายน 2564 16:29:30114
29 ประจำเดือน เมษายน 256421 พฤษภาคม 2564 11:52:3370
30 ประจำเดือน มีนาคม 256421 พฤษภาคม 2564 11:52:0663
31 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256421 พฤษภาคม 2564 11:51:4362
32 ประจำเดือน มกราคม 256421 พฤษภาคม 2564 11:51:1067
33 ประจำเดือน ธันวาคม 256321 พฤษภาคม 2564 11:50:4358
34 ประจำเดือน พฤศจิกายน 256321 พฤษภาคม 2564 11:50:0165
35 ประจำเดือน ตุลาคม 256321 พฤษภาคม 2564 11:48:3991
ผลลัพท์ทั้งหมด 35 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรจันทบุรี
ด่านศุลกากรจันทบุรี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3941-1460

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรจันทบุรี - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรจันทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ